Wateraders

Wateraders
Overal ter wereld lopen ondergrondse wateraders. Door grotten, tussen de aardlagen onder onze voeten en verder. Deze aders vormen samen een ondergronds waternetwerk. Door het schuren van het water tegen randen van de grondlagen, ontstaat een trilling die zich soms tot boven het grondoppervlak doorzet. Deze trilling heeft een negatieve invloed op de (nacht)rust van iemand die zijn bed of vaste zitplaats boven een waterader heeft staan.

Mogelijke ziekmakende belasting
Elke waterader geeft een constante trilling af. Daarnaast transporteren zij informatie (vervuiling) die zij onderweg tegenkomen. Mensen die boven zo’n waterader wonen of zelfs slapen, kunnen daardoor de volgende klachten ervaren:

* Gevoel van onrust
* Tot op latere leeftijd bedplassen dan gebruikelijk
* Overactief zijn (ADHD)
* Botbreuken door brozer wordende botten en trager helen
* Reuma
* Jicht

Het huis kan ook schade oplopen: een waterader kan zelf barsten/scheuren in muren veroorzaken. kenmerkend van deze barsten is dat ze recht omhoog lopen. en bv. bij deuren onverklaarbaar klemmen.