Curry-lijnen

Curry-lijnen

Deze aardstralen zijn vernoemd naar de Duitse arts Dhr. Curry. Hij ontdekte rond 1925 dat patiënten die op bepaalde plekken woonden vaker en ernstiger ziek werden en daarnaast minder goed op behandeling reageerden dan patiënten die op een andere plaats woonden. Na onderzoek stelde hij van dat bepaalde lijnen (aardstralen), nu bekend als Çurry- lijnen in een gelijkmatig patroon vanuit Zuidwest naar Noordoost en van Noordwest en Zuidoost lopen.

Mogelijke ziekmakende belasting door Currylijnen:

Voor de duidelijkheid: niet alle Curry-lijnen zijn ziekmakend. Wij mensen hebben voornamelijk last van vervuild geraakte lijnen. Mensen die gedurende langere tijd  geo- pathische belasting door Curry-lijnen hebben ervaren kunnen de volgende ziektebeelden vertonen:

* Migraine
* Een spastische darm
* De ziekte van Crohn
* Maagzuur/ maagzweren
* Candyda
* Lichte tot ernstige depressies
* Bepaalde vormen van kanker, zoals borstkanker

Daarnaast kunnen negatieve curry-lijnen invloed hebben op de nachtrust, vruchtbaarheid en het verloop van de zwangerschap.